पशुसंवर्धन विभाग
पशुसंवर्धन आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे
दि. 11/03/2016 च्या जाहिरातीस अनुसरुन www.cahexam.com या संकेतस्थळावरुन परीपुर्ण ऑनलाईन अर्ज भरुन बँकेत परिक्षा शुल्क भरलेले होते अशा उमेदवारांची यादी 
पदाचे नाव : पशुधन पर्यवेक्षक
अ.क्र. अर्ज क्रमांक उमेदवाराचे नाव
1 890100398 AHER ANUP ASHOK
2 890100325 ATHAWALE RUPALI NAJUKRAO
3 890100852 BACHHAV SUNIL DEVRAM
4 890100842 BADSAL PRASHANT SITARAM
5 890100142 BAHIRDE RAVI VITTHALRAO
6 890100868 BELE AMOL WASUDEVRAO
7 890100250 BHADANGE CHANDRASHEN MILIND
8 890100360 BHAGAT YOGESH CHAMPAT
9 890100464 BHARATE RAVINDRA DATTATRAY
10 890100594 BHOKARE RAHUL MANIKCHAND
11 890100753 BHORGE SANDIP PRAKASH
12 890100108 BHOSALE PANKAJ SAMBHAJI
13 890100350 BHOSALE ROHIT DATTATRAY
14 890100037 BHUJBAL SANTOSH GANGADHAR
15 890100539 BONDARKAR DINESH DEORAOJI
16 890100287 BONTAWAR VIJAY LAXMAN
17 890100998 BORASE VIJAY NAVAL
18 890100547 CHAMBHARE PRAFUL GAJANANRAO
19 890100247 CHAUDHARI AVINASH HARIBHAU
20 890100298 CHAVAN PRASHANT VIJAY
21 890100785 CHAVAN SANDIP DAGADU
22 890100315 DANDE SUBHASH VITTHAL
23 890100613 DARANDALE SANKET ANIL
24 890100069 DATIR SACHIN KESHAV
25 890100035 DAWKHAR NILESH SAWLERAM
26 890100017 DESHMUKH ANUP DILIPRAO
27 890100791 DESHMUKH SHASHIKANT KRUSHNARAO
28 890100373 DEULGAONKAR SACHIN ARUNRAO
29 890100375 DEVARE SAGAR CHANGDEV
30 890100024 DHANDE RANJIT VINAYAKRAO
31 890100772 DHURVE PRADIPKUMAR GOVINDRAO
32 890100520 DOKE VISHAL SONBA
33 890100543 DOLAS SANDIP HIROJI
34 890100812 DONGARE YOGESH LAXMIKANT
35 890100254 GABHALE SHRIKANT NIVRUTTI
36 890100406 GADHARI VINOD RAMA
37 890100030 GAIKWAD HRUSHIKESH HARISHCHANDRA
38 890100560 GAIKWAD JAGDEVRAO VITTHALRAO
39 890100542 GAIKWAD SAGAR SAHEBRAO
40 890100931 GARGADE PRAVIN NANASAHEB
41 890100522 GAVHANE GORAKSH DINKAR
42 890100535 GAWANDE MANOJ DIGAMBAR
43 890100445 GEDAM SUNITA BHANUDAS
44 890100228 GHATE MARUTI NIVRUTI
45 890100485 GHULE DIPAK MOHAN
46 890100968 GHULE SUDIN SAKHARAM
47 890100556 GITE SUDARSHAN NAVNATH
48 890100041 GORDE SANDEEP RANGNATH
49 890100809 HIWALE SURYMALA SHIWAJI
50 890100718 HULULE PRAVIN GAVRAJ
51 890100926 INGOLE SATYAPAL SHAMRAO
52 890100935 ISHI SATISH DAGA
53 890100714 JADHAO NARENDRA ARJUN
54 890100033 JADHAV MAHESH DIGAMBAR
55 890100674 JADHAV NILESH NAMDEV
56 890100805 JALINDAR GHUGE NARAYAN
57 890100913 JAMKAR VITTHAL LAXMAN
58 890100869 JAMNIK NARENDRA PRALHADRAO
59 890100572 JAVANJAL DNYANESHWAR MANCHIRAM
60 890100270 JOSHI GANESH BHASKARRAO
61 890100952 JOSHI MOHIT KAMALAKAR
62 890100909 JOSHI PRAFULLAKUMAR GHANSHAM
63 890100640 KADAM DATTRAM PARSHURAM
64 890100605 KADAM JEEVAN MOHAN
65 890100447 KADAM KIRAN CHANDRABHAN
66 890100354 KAKAD ASHWIN GOVARDHAN
67 890100708 KAKADE GANGADHAR KAKASAHEB
68 890100077 KALE ANIRUDDHA PRABHAKAR
69 890100010 KALE PARAJI BAPURAO
70 890100094 KAMBALE ARVIND BABAN
71 890100996 KAMBLE PRAKASH NAMDEV
72 890100806 KAMBLE PRAMOD GOVIND
73 890100590 KAMBLE SAHEBRAO ANANDRAO
74 890100063 KANNAMWAR SANDIP KESHAO
75 890100319 KAPSHIKAR ASHISH KISANRAO
76 890100726 KARANDE RAHUL SHIVAJI
77 890100283 KARPE JITENDRA SUBHASH
78 890100687 KATHALE NILESH MURLIDHAR
79 890100671 KHANKE GAJANAN ASARAM
80 890100679 KHATIK SIKANDARHUSEN SHABBIRHUSEN
81 890100943 KHORGADE SACHIN BABARAOJI
82 890100660 KHULE SHIVPRASAD MADHAVRAO
83 890100528 KOKANE ANIL NANA
84 890100020 KOLI SHRIKRISHNA SUBHASH
85 890100022 KUKADE HEMANT KUNDLIK
86 890100896 LABHANE KAJAL YASHWANT
87 890100474 LAHANE AMIT RAMBHAU
88 890100473 LAHANE AMOL RAMBHAU
89 890100769 LONDHE PRAVIN PANDHARINATH
90 890100667 MAHADAR KRUSHNA DIPAK
91 890100432 MAHAKULKAR SHRIKANT NILKANTH
92 890100780 MALI ISHWAR SHIVAJI
93 890100102 MALI MADHAV SUKLAL
94 890100927 MALKUNDE DHULAPPA GOVIND
95 890100888 MARKALE HARINARAYAN SUBHASHRAO
96 890100441 MHASKE RAHUL RAMDAS
97 890100754 MIRPAGAR SATISH SANTOSH
98 890100630 MISAL MANOHAR JAGANNATH
99 890100740 MISAL YOGESH BAYAJI
100 890100800 MULAY PRASHANT SAMPATRAO
101 890100181 MUSALE AKASH VIDYA
102 890100007 NAGARE AKASH KAILAS
103 890100499 NAIK SARJERAO MANIKRAO
104 890100944 NANGARE DNYANESHWAR SURYABHAN
105 890100405 NARWADE ANKUSH DATTAHARI
106 890100763 NAVGHARE VINOD CHANDRAKANT
107 890100526 NIKAM GHANSHYAM MUKUNDRAO
108 890100576 NIKAM KISHOR CHANDRAKANT
109 890100554 NINAVE PRAVIN TUKARAMJI
110 890100064 PAGAR VISHAL BHASKAR
111 890100359 PAJAI SANDHYA SHALIGRAM
112 890100933 PAKHARE VASUDEV VITTHAL
113 890100335 PANDHARE GANESH NATHA
114 890100801 PARIT MAHADEV SHIVAJI
115 890100807 PATEL JAFAR KASAM
116 890100736 PATIL AMOL DEVANAND
117 890100324 PATIL PRATIBH LAXMAN
118 890100895 PATIL RAKESH MACHHINDRA
119 890100584 PAWAR LALIT SHARAD
120 890100172 PORE AMOL DATTATRAY
121 890100244 RANSHUR SANTOSH SUBHASHRAO
122 890100291 RATHOD GANESH KISAN
123 890100788 RATHOD NEMICHAND SADASHIV
124 890100047 RAUT ARUN SAMBHAJI
125 890100043 RAUT MINESH VASANT
126 890100744 RAYWADE MASHNAJI VENKAT
127 890100571 SABALE RAMDAS SAKHARAM
128 890100051 SARODE SANTOSH BALU
129 890100871 SHALSHUNDURE VITTHAL MARUTHI
130 890100048 SHEKH CHAND SHADUL
131 890100688 SHENDRE PREMCHAND MUKUNDA
132 890100496 SHEWALE SHARAD BARKU
133 890100661 SOBALE SOMNATH DATTATRAYA
134 890100493 SONAWANE PRATAP SHIRISH
135 890100595 SURYAWANSHI NITIN ARJUN
136 890100399 TAK HARSHAL SUDHAKAR
137 890100075 TAMBOLI HANIF PIRALAL
138 890100589 TATTU VIJAY PANDURANG
139 890100213 TAUL BABASAHEB BHAGWAN
140 890100056 TAVHARE SOPAN PANDHARINATH
141 890100638 TEKADE GAJANAN TUKARAM
142 890100839 THAKARE JITENDRA GORAKHNATH
143 890100498 THANGE ADINATH ANSHABAPU
144 890100616 THORVE ANNASAHEB GAHININATH
145 890100377 TIDKE BALASAHEB BABASAHEB
146 890100700 TIKULE SHRIKRUSHNA SHIVAJI
147 890100945 TIRTHKAR GIRISH VASANTRAO
148 890100725 UGALE PRADIP PANDURANG
149 890100562 VEDPATHAK NITINKUMAR KRISHNA
150 890100205 WAGHMARE MAHENDRA NARENDRA
151 890100922 WAGHMODE SUJEETKUMAR DEVANAND
152 890100112 WAKCHAURE RUSHIKESH BHAUSAHEB
153 890100084 YELWANDE ANJALI RAMESH