पशुसंवर्धन विभाग
पशुसंवर्धन आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे
दि. 11/03/2016 च्या जाहिरातीस अनुसरुन www.cahexam.com या संकेतस्थळावरुन परीपुर्ण ऑनलाईन अर्ज भरुन बँकेत परिक्षा शुल्क भरलेले होते अशा उमेदवारांची यादी 
पदाचे नाव : वरिष्ठ लिपिक
अ.क्र. अर्ज क्रमांक उमेदवाराचे नाव
1 890200974 AMBHORE DEEPALI TUKARAM
2 890200779 ANASANE SHITAL DIWAKARRAO
3 890200699 BAGAL DIPTIKA DNYANESHWAR
4 890200638 BAGALE SHUBHANGI JANARDAN
5 890200451 BALWADKAR ROHIT RAMDAS
6 890200948 BARABDE ANANT VINOD
7 890200076 BARGAT PRAMOD DNYANESHWAR
8 890200636 BHAKARE RUPALI BAPURAO
9 890200130 BHALEARAO RAVIKANT SONAJI
10 890201018 BHALERAO JAGDISH BHAUSAHEB
11 890200726 BHANDARE GURU SIDDHAPPA
12 890200651 BHESEKAR NIKHIL DIKESHWAR
13 890200941 BHINGARE KETAN KISAN
14 890200206 BINDOD MILIND HANSARAJ
15 890200072 BORADE SHEKHAR SHESHERAO
16 890200410 BORDE BALASAHEB D
17 890200208 BORDE LEENA MUKUNDRAJ
18 890200768 CHAVAN CHETAN RAJABHAU
19 890200202 CHAVHAN POOJA HARISHCHANDRA
20 890200729 CHAVHAN VANITA JEMLA
21 890200290 CHOG ASHUTOSH DEVIDAS
22 890200322 DALAL REKHA SHIVHAR
23 890200277 DAWANDE NITIN DALIT
24 890200976 DEKHANE DIVAKAR RAVSAHEB
25 890200950 DESHMUKH VAIBHAV NAMDEV
26 890201066 DHAYARIKAR ASHUTOSH ANIL
27 890201055 DHENGLE JIVAN NARAYAN
28 890201109 DHOKE ATUL MANIKRAO
29 890200420 DURRANI IRFANABEGUM MURTUZAKHAN
30 890201041 GANVIR NITESH PRAKASHRAO
31 890200662 GEDAM KARUNA BHANUDAS
32 890200180 GHARDE DIKSHA DNYANESHWARRAO
33 890200551 GHORAD GANESH SHANKAR
34 890200552 HIWALE SHEELA DILIPRAO
35 890200633 HOLKAR RAVINDRA SHIVAJI
36 890200650 JADHAV ASHISH RAMESH
37 890200801 JAGTAP SACHIN SHIVCHANDRA
38 890200881 JAGTAP SUSHMA PANDURANG
39 890201009 JOSHI SWAPNIL SURYAKANTRAO
40 890201110 KALE ASHWINI MARUTI
41 890200389 KAMBLE ABHIJIT PANDURANG
42 890200500 KAMBLE BHARAT ARJUN
43 890200293 KAMBLE SANDEEP YADAV
44 890200045 KAMBLE VAIBHAV MADHUKAR
45 890200854 KAMBLE VANISH ANAND
46 890200908 KANGALE TANUJA GANPAT
47 890200775 KARANJKAR PANKAJ RAMESHRAO
48 890200251 KEDARE SAGAR VASANT
49 890200642 KHEBADE VISHWANATH RAMRAO
50 890200619 KHEDKAR MAHESH BALASAHEB
51 890200698 KOLHE SHITAL BABANRAO
52 890200393 KSHIRSAGAR RAHUL GAJENDRA
53 890200596 KULKARNI HARSHAD PRAKASH
54 890200082 KURHADE SAINATH RAMDAS
55 890201004 MAGHADE PRADEEP RAJARAM
56 890200493 MANE JYOTI VIKRAM
57 890200859 MANE SACHIN BHUPAL
58 890200255 MANUSMARE ANANDKUMAR PUNDLIKRAO
59 890200807 MASKE RAVI SHIVDAS
60 890200577 MATHPTI SHILPA RAMLING
61 890200872 MOHITE SONAL BABU
62 890200718 MORE SANTOSH BALARAM
63 890200366 MULIK DIPAK DNYANDEV
64 890200892 NANAWARE RAHUL SHIVAJI
65 890200518 NARWADE BHIMRAO RAMNATH
66 890200139 NIKAM ANGAD SAHADEV
67 890200534 PAHARE AJAY DASHARATH
68 890200296 PALAV PRATHAMESH RAMESH
69 890200645 PARDESHI ANANDKUMAR SHANKAR
70 890201136 PATIL APARNA PRAKASH
71 890201064 PATIL CHHOTELAL HANSRAJ
72 890201047 PATIL SARIKA CHHOTELAL
73 890201083 PATIL UJWALA PANKAJ
74 890200091 PATOLE MEGHANA KISAN
75 890200913 PAWAR MAHESH SHANTARAM
76 890200660 POTE RUAPLI SUNIL
77 890201138 POTE SONAL VASANT
78 890200448 PUJARI NIKHIL SUHAS
79 890200283 PUND ABHIJEET ASHOK
80 890200173 PUND ALOK ASHOK
81 890200975 RANMALE POOJA ARUN
82 890200628 SAGURE SANTOSH BHIVA
83 890200672 SALVE PRAKASH SHANKARRAO
84 890201127 SANGALE GANESH BABAN
85 890200055 SANGAR DIGVIJAY SUDHAKAR
86 890200032 SANKPAL VIKRAM KRISHNAT
87 890200194 SAWANT CHETAN DILIP
88 890200047 SAWANT SAVITA GANESH
89 890200396 SHELAR RAMDAS BHARAT
90 890200023 SHINDE CHETAN ARJUN
91 890200980 SONAWANE SACHIN SAHEBRAO
92 890200008 SONAWANE SANTOSH MANOHAR
93 890200424 SONPARKHE UMESH BHAURAO
94 890200190 SORATE SAIPRASAD TANAJI
95 890201115 SULEGAON RATI KRISHNAHARI
96 890200543 SWAMI OMKAR BASWALING
97 890201013 TALE SANDIP RAMRAO
98 890200236 TAPKIR SHITAL SACHIN
99 890201088 TEMAK REKHA DATTATRAYA
100 890200487 THAKUR NEHA ARJUN
101 890200020 THORAT MITHUN VASANT
102 890200547 THORAT UDAY UTTAM
103 890200648 TOMPE SANTOSH VITTHALRAO
104 890200710 TUMSARE SACHIN DHARMDAS
105 890201022 UGALMUGLE RUSHIKESH CHINTAMAN
106 890200146 UTPAT SHRIRAM SURESHRAO
107 890200722 WAGHMARE SATISH BABURAO
108 890200346 WAGHMARE VIKRANT PANDURANG
109 890201118 WAIDANDE REKHA GULAB
110 890201026 WALKE EKNATH BALKRUSHANA
111 890200525 WANKHADE PRADIP BHAURAO
112 890200481 WANKHEDE TULSHIRAM HIRAMAN
113 890200784 ZINJURDE DAYANAND EKANATH